Vetropark Kovačica

Kompletni grubi građevinski radovi uključujući i završne radove.