Toalet pregrade

Sanitarne kabine

Izrada i ugradnja sanitarnih kabina, Palata Srbija.