Objekat Menza, Novi Sad

Rekonstrukcija i adaptacija objekata u Kineskoj četvrti za projekat Novi Sad – Grad kulture 2021