DDOR, Novi Sad

Lučna polustrukturalna fasada, kompletna fasadna stolarija – Osiguravajuća kuća DDOR, Novi Sad.