Kulturna stanica – Novi Sad

Ventilisana fasada od aluminijumskih ploča, ventilisana fasada od fiber-cementnih ploča, Kulturna stanica – Novi Sad.